Hoppa till innehåll

Praktiskt

PRAKTISKT

Förskolan Guldgruvans öppettider är kl 6.30-17.15 (vid behov har vi öppet kl 6-18.30)

En dag på Förskolan Guldgruvan
Frukost kl 7.30
Utevistelse ca 8-9.30
Fruktstund, samling och fri lek 9.30-11.30
Lunch Snäckebo (de yngre barnen) kl 10.55
Lunch Musselbo (de äldre barnen) kl 11.15
Vila (de yngsta barnen sover i vagn, de andra vilar på madrasser och lyssnar på lugn musik eller saga)
Lek inne eller ute
Mellanmål kl 14.15
Lek inne eller ute
Fruktstund ca kl 17

Maten på Förskolan Guldgruvan
Förskolan har eget tillagningskök och egen kock. Maten på förskolan görs från grunden och tillagas av lokala råvaror därav är allt kött svenskt kött. Förskolan är en hälsofrämjande förskola som tänker på att hålla nere sockermängden vid alla måltider. Vi vill att barnen ska smaka på allt men fordrar inte att de ska äta upp det de inte tycker om. Mjölk och vatten serveras till maten.

Meddela oss om barnet har några allergier
När vi sitter i vår matsal och äter vår utsökta middag har vi en otroligt fin utsikt som måste vara unik på förskolor i Sverige vi ser nämligen havet bre ut sig några hundra meter bort.

Födelsefirande på förskolan
När barn fyller år får barnet, om det vill, sitta i kungastolen med krona på huvudet för att får vara i centrum. Barnet får även ta med en bok det tycker om, hemifrån, som vi läser för barnen på samlingen och sedan får födelsebarnet bjuda på frukten den dagen. Vi  har valt att fira utan sötsaker och istället sätta barnet i centrum. Vi sjunger även för barnet och det får något litet av förskolan.

Avdelningar
På Förskolan finns 2 avdelningar Snäckebo där de ”yngre” barnen går och Musselbo där de ”äldre” barnen går. Det finns ingen speciell ålder då barn flyttas över från Snäckebo till Musselbo utan det görs i mån av plats. Avdelningarnas storlek beror på barngruppens olika behov och dess sammansättning, vilket kan vara olika år från år. Hela åldersgrupper kan tyvärr inte alltid flytta över på en och samma gång utan vi får ta det efterhand som det finns plats på Musselbo.

Dokumentation/Information/Incheckning/Utcheckning
Vi använder oss av ett dokumentationssystem som kallas Tyra. I Tyra dokumenterar vi regelbundet vad de olika barngrupperna gör, enskilt och i grupp. Här sker även in- och utcheckning, vid hämtning och lämning, för att personal ska ha en god överblick av barn samt att ni vårdnadshavare ska få en överblick av ert/era barn. I Tyra sker även sjukfrånvaro eller annan frånvaro, samt schemaläggning och informationsdelning. Om någon annan ska lämna/hämta barnen så ska detta meddelas till förskolan. 

Schema
Inlämnat schema är ett kontrakt mellan förskolan och vårdnadshavare. Tänk på att lägga till tid för resa till och från arbetet. Du abonnerar plats för ditt barn under den tid du angivit i schemat. Som huvudregel bestäms barnets vistelsetid i verksamheten av när vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar, inklusive resor till och från arbetet/studieorten.

Om du befinner dig någon annanstans än på ditt arbete under dagen, var snäll och säg till. Om något skulle inträffa måste vi kunna nå dig. Sommarsammanslagning kan ske med andra förskolor veckorna 25-34 och förskolan stänger veckorna 29, 30 och 31 samt mellan jul och nyår. Och har man som vårdnadshavare inte möjlighet att inte möjlighet att ordna barnomsorg dessa tre veckor kommer vår förskola att samarbeta med andra kooperativa förskolor. 

Frånvaro/sjukdom
Anmäl senast kl 07.30, i Tyra, om barnet är sjukt eller av annan anledning är hemma. De är viktigt för vår planering. Blir barnet sjukt här, meddelar vi dig.

Allmäntillståndet ska vara så att barnet orkar med alla aktiviteter, även utevistelsen. Barn med feber ska vara hemma. Låt ditt barn få vara hemma och feberfri i minst 24 timmar utan febernedsättande läkemedel innan det återgår till barngruppen. Vid magsjuka ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom. Vi vill även att förskolebarnet ska vara hemma när någon i familjen är magsjuk bara för att kunna stoppa smittspridningen.

Behöver ditt barn medicin, fråga läkare efter preparat som ges morgon och/eller kväll i hemmet. Förskolan står som regel inte för medicinering. Undantag görs dock vid t ex astma, allergier eller diabetes.

Tystnadsplikt
För all personal som arbetar inom förskolan gäller sekretesslagen, vilket innebär tystnadsplikt gentemot utomstående. Misstänker man att ett barn far illa bryts tystnadsplikten, då förskolans personal har anmälningsplikt. Det är viktigt att ge personalen information om förändringar familjen, t ex skilsmässa eller dödsfall.

Studiedagar för personalen
Förskolan håller stängt fem till sex dagar per år för fortbildning/studiedagar. Om ni inte kan lösa barnomsorg dessa dagar säg till förskolan minst 1 månad innan, så kan vi ordna barnomsorg på annan förskola.

Föräldraråd
På förskolan Guldgruvan har vi ett föräldraråd som har möte 2 gånger per/ termin a` en timme. I föräldrarådet ingår rektor, styrelserepresentanter och vårdnadshavare från varje avdelning. Rådets funktion är att fungera som en länk mellan förskolan och vårdnadshavare, ex. med information om förskolans verksamhet och vårdnadshavarna i rådet framför sina och andra vårdnadshavares åsikter m.m.

Enkät
Vid olika, slumpmässiga tillfällen delar vi ut en enkät till er vårdnadshavare. Det är viktigt att ni lämnar in denna enkät ifylld till förskolan för att vi ska kunna göra vår förskola ännu bättre.

Tillsyn
Vartannat år genomför kommunen en tillsyn av vår förskola eftersom vår förskola är en privat förskola.